[[Research Program]] [[People:Start| People]] [[Internships and Lab Rotations]] [[Publications]] [[Teaching]] [[Methodenboek]] [[Contact]]

====== Methodenboek ====== Ik heb een handboek geschreven over methoden en technieken van onderzoek in de psychologie. Ik heb dit boek geschreven in de periode dat ik onderwijs gaf in deze discipline. Het boek leent zich niet alleen uitstekend voor gebruik binnen het onderwijs maar ook voor zelfstudie. Enige basiskennis van de inferentiële (toetsende) statistiek is wel vereist, ook al worden de belangrijkste begrippen uit de statistiek kort herhaald. Verschillende methoden en technieken passeren de revue: dataverzamelingsmethoden, meten van psychologische kenmerken, variantie- en covariantieanalyse, regressieanalyse en factoranalyse. In het boek wordt uitgelegd hoe een aantal veelgebruikte SPSS-procedures (i.c., Reliability, GLM-Univariate, Regression, Logistic Regression en Factor Analysis) aangestuurd moeten worden. De theorie wordt ondersteund door ongeveer 230 opgaven, waaronder tien computeropgaven met bijgeleverde datasets en één uitgebreide zelfstudieopdracht over het boek //The Bell Curve// van R.J. Hernstein en C. Murray (1994). Hieronder kun je een pdf versie van dit boek gratis downloaden, alsook de datasets behorende bij de computeropgaven. {{methoden_en_technieken_van_onderzoek_in_de_psychologie.pdf}} {{m_tboek_datasets.zip}}